drukuj

Wczasy pod gruszą. Komu się należą?

Kategorie: Tagi:
Z funduszu mogą korzystać nie tylko pracownicy i ich rodziny, lecz także byli pracownicy, m.in. emeryci, renciści i ich rodziny.

fot. sxc.hu

Fot. redakcja

Jeżeli nie masz wystarczających funduszy, by udać się na zasłużony wypoczynek, może ci go sfinansować pracodawca...

Sezon wakacyjny trwa. Jedną z form pomocy pracownikowi ze strony pracodawcy są tzw. wczasy pod gruszą. Pracownik organizuje sobie wakacje we własnym zakresie, a pracodawca albo je dofinansowuje, albo opłaca je w całości.

Pracodawcy, na mocy Ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 roku nr 70, poz. 335) są wyposażeni w instrumenty przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku swoim pracownikom.

Pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż dwudziestu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a także pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników – tworzą obowiązkowo zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Co istotne, z funduszu mogą korzystać nie tylko pracownicy i ich rodziny, lecz także byli pracownicy, m.in. emeryci, renciści i ich rodziny.

Zgodnie z art. 2 ustawy działalność socjalna obejmuje usługi świadczone przez zakłady pracy na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe, na warunkach określonych umową.

W związku z tym istnieje możliwość sfinansowania pracownikowi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych różnego rodzaju wypoczynku, zarówno w kraju, jak i za granicą. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 marca 2007 r. uznał bowiem za sprzeczne z konstytucją ograniczenie wydatkowania środków funduszu do usług krajowych. Istnieje zatem możliwość dofinansowania pracowniczych wczasów także poza granicami kraju.

Pracodawcy, tworząc ów fundusz, powinni uchwalić regulamin określający zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. O tym więc, jakie rodzaje i formy wypoczynku będą dofinansowywane ze środków funduszu u danego pracodawcy, decydują wewnętrzne regulacje zakładu pracy.

W praktyce często spotykanym warunkiem otrzymania dofinansowania (tzw. wczesy pod gruszą) jest przebywanie pracownika na urlopie trwającym minimum określoną liczbę dni. Niekiedy warunkiem do otrzymania dopłaty może być przedstawienie dodatkowych dokumentów,
np. z ośrodka wczasowego.

Regulamin powinien być uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeśli pracownicy nie są zrzeszeni w związku zawodowym, pracodawca uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez zespół pracowników do reprezentowania jego interesów.

Ze środków funduszu mogą być dofinansowane m.in.: wczasy krajowe i zagraniczne, wczasy profilaktyczne, pobyt w sanatorium, kolonie, obozy, zimowiska, wypoczynek organizowany przez pracowników we własnym zakresie, wycieczki krajowe i zagraniczne.

Określenie warunków oraz wysokości otrzymania dofinansowania określa regulamin funduszu, który na ogół uzależnia dopłaty od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, w związku
z czym możliwość uzyskania przez pracowników dopłat do wczasów jest u każdego pracodawcy inna.

Zdjęcia

  • Z funduszu mogą korzystać nie tylko pracownicy i ich rodziny, lecz także byli pracownicy, m.in. emeryci, renciści i ich rodziny.
Infolinia: 19524 - udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. więcej »
Zielona Linia 19524
Autor:Zielona Linia 19524

Zaloguj się lub utwórz konto, by oceniać

Komentarze Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać